top of page

2021-09-20 "Mid-Autumn Festival Hometown Flavor" Cloud Gathering

01-Xing Baozhong's poem "Golden Maple Gathering Mid-Autumn Moon"
8-Chen Guoyuan recites "When you are old"
11  Jinfeng Dance Team, dance "Watching the Moon"
  • Performers Fan Shengbo, Wei Qun, Cai Shibin, Zhou Ying, Guo Yong, Tao Quandi, Yang Shimei, Xu Qinglin, Kong Guoxiu, Chang Lihua, Fan Youzhi, Luo Houyao, Huang Huiping

  • Note: Due to the limitation of the number of people on the focused video screen, only 9 people are displayed on the video screen

12   Luo Houyao, solo "Farewell"

14  Li Xiuling, self-singing, erhu

15 Ma Zhihua, an excerpt from Shanghai Opera "Luo Han Qian", "Yan Yan as a matchmaker"

16. "The Crescent of the Moon" sung by Fan Ling and Wang Liyu

18. Wang Liyu, "The Moon Represents My Heart"

bottom of page