top of page

Golden Maple Happy Singing Garden

"Happy Sing" event notice (sample)

Picture-1, "Happy Singing" event notice (sample).JPG

Tang Ying's "God's Bread"

Chang Lihua "The Mountain Doesn't Turn and the Water Turns"

Xiao Qingfu "Nomadic Time"

Gu Xiaoping "Old Days"

Yijin "Eternal Battle Song"

2021-Wang Tongchun "Father's Grassland and Mother's River"

Guo Xingqi "Father"

Fan Ling "Wife"

"Farewell, Dabie Mountain" by Fan Youzhi

Gao Xia "Horse, please walk slowly"

Luo Houyao's "Burning Flowers"

bottom of page